Projekty

Naše společnost zahájila realizaci projektu s názvem Energetické úspory v bytovém domě Mlečice 88 (registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17-097/0009105), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.1.2019 do 31.8.2020.

Cíl projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů na bydlení.

V rámci projektu budou realizována opatření, která povedou k dosažení energetických úspor na bytovém domě Mlečice 88. Bude provedeno kompletní zateplení domu, instalace ústředního topení, výměna oken a dveří a výměna zdroje tepla. Důsledkem těchto opatření bude skutečnost, že dům získá úroveň energetické náročnosti budovy B a dojde ke snížení spotřeby o 527 GJ/rok.

Naše společnost je příjemcem dotace ve výzvě Kreativní vouchery II – číslo projektu 0461000030. Předmětem projektu je redesign webu, v rámci kterého dojde k posílení vizuální identity a uživatelského zážitku. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.